Regulamin

1. Urodziny są organizowane przez firmę MParty w wybranej przez klienta Sali lub wskazanym przez niego miejscu.
2. Gwarancją rezerwacji animatora na urodziny w domu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
3. Gwarancją rezerwacji przyjęcia w sali – jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie regulaminu MParty i dokonanie wpłaty zaliczki gotówką lub przelewem na konto MParty, w terminie do 7 dni od terminu imprezy. Brak wpłaty zaliczki powoduje, iż rezerwacja przepada. Pozostałą kwotę zamawiający dopłaca w dniu przyjęcia.
4.
Zamawiający imprezę (rodzic lub prawny opiekun) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na urodziny.
5. Urodziny prowadzone są przez 1 animatora. Kolejny animator jest dodatkowo płatny.
6. Urodziny w salach MParty odbywają się:
-Od poniedziałku do piątku od godziny 17: 30 (w wybranych salach)
-W soboty i niedziele w godzinach: 11.00 – 14.00, 16.00 – 19.00 lub 17.00 – 20.00

7. Urodziny domowe odbywają się w godzinach 11.00 – 14.00, 16.00 – 19.00 lub 17.00 – 20.00.
8. Urodziny trwają 3 godziny. W szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie imprezy.
9. Zamawiający przyjęcie płaci za zgłoszoną liczbę uczestników imprezy.
10. W momencie zamówienia imprezy w sali pobieramy zaliczkę w wysokości 100 PLN. Zaliczka na MENU jest ustalana indywidualnie. Pozostałą kwotę zamawiający dopłaca w dniu przyjęcia.
11. Animator zaczyna realizować program 15 minut od rozpoczęcia imprezy.
12. Na 3 dni przed wyznaczoną datą imprezy należy podać ostateczną liczbę dzieci. Za dodatkowych uczestników pobierana jest opłata według cennika.
13. Dorosłym zapewniamy kawę i herbatę – tylko w salach MParty, istnieje możliwość zamówienia poczęstunku dla rodziców za dodatkową opłatą.
14. Osoba zamawiająca urodziny ponosi koszty za ewentualne szkody poczynione przez uczestników imprezy.
15. Dzieci uczestniczące w przyjęciu bez rodziców, pozostają pod opieką osoby zamawiającej imprezę.
16. W przypadku odwołania imprezy zwracamy połowę zaliczki zwykłej. Zwrot zaliczki za menu ustalamy indywidualnie w zależności od poczynionych zakupów.
17. W przypadkach losowych istnieje możliwość przeniesienia terminu i/lub miejsca imprezy z zachowaniem wpłaconej zaliczki. Kolejne przyjęcie odbywa się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
18. MParty nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki podczas imprez organizowanych przez firmę.
19. Na terenie placówki, w której odbywa się przyjęcie organizowane przez MParty obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, a także wprowadzania zwierząt.
20. W celu zapewnienia wszystkim dzieciom bezpiecznej zabawy, osoba zamawiająca ma obowiązek poinformować animatorów MParty o schorzeniach, niesprawnościach i alergiach dzieci uczestniczących w przyjęciu ( np. autyzm, astma, epilepsja, alergie pokarmowe, wady słuchu itp.)

Zespół MParty

Mparty
Nasi Partnerzy Praca Współpraca